Sol·licitud

Cal fer la sol·licitud 30 dies abans, com a mínim.
Si vols la descarregues, omples el formulari i l'envies a info@artesadesegre.cat. 


Lentitat autoritzant es reserva el dret de supervisar els esborranys de programes, cartells i altres elements de difusió dels actes de les entitats, grups, i altres que es programen al Cubbtural. En cas de no trobar-los conformes, pot fer modificar els textos o la distribució dels programes, cartells i altres elements de difusió.

El sol·licitant han  de  lliurar  un  nombr míni de  cinc  cartell i/ fullet de propaganda de l’acte que facin a la Regidoria de Cultura per tal delaborar, en sirgia amb l’arxiu municipal, el fons cultural de l’Ajuntament d'Artesa de Segre i Cubbtural


Les sol·licituds shauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament d'Artesa de Segre , 30 dies dantelació com a mínim a la data de realització de lacte o activitat o, en el seu cas, del primer assaig daquestaD’acord amb els models d’instàncies normalitzades per lsol·licitud de l’espai a cadascuna de les entitats autoritzants.


En el cas que no organitzi l'acte l'Ajuntament o i col·labora cal dur el següent:

-  Acreditació de l’assegurança de responsabilitat civil dacord amb les quanties que fixa la normativa vigent acompanyant la còpia de la pòlissa dassegurança subscrita i còpia del darrer rebut satisfet que n’acreditla vigència.

-  S es  tract dactivitat de  temps  lliur am regulació  específica,  caldrà acreditar la contractació duna assegurança daccidents personals amb les quanties mínimes fixades per la legislació vigent, acompanyant la còpia de la pòlissa dassegurança subscrita i còpia del darrer rebut satisfeque nacrediti lvigència