Història

Foto de la Palanca
Un dels fets que ha mantingut més viu l’interès de la ciutadania d’Artesa durant la segona quinzena de juliol ha estat l’enderroc de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil.
Efectivament, l’edifici que datava del 1946 va desaparèixer en qüestió de dues setmanes davant dels ulls de la gent, enmig d’un cert sentiment de nostàlgia però també d’alleugeriment per tot allò que podia representar per a molts. Pel que fa al present i al futur, recordarem que l’Ajuntament va adquirir l’edifici a l’Estat fa pocs mesos per uns 14 milions de ptes. i que, en principi, preveu la construcció del  Cubbtural en aquest solar, tot i que falta un projecte oficial i els diners per a fer-ho. De moment s’usarà com a pàrquing i per ampliar el recinte firal. A les fotos, que complementen les de la contraportada i les d’Imatges d’Ahir, podemveure el principi de l’enderroc i el resultat final.
Foto de la Palanca
Comencen les obres del Cubbtural
Gener de 2007 s’han començat les obres de la primera fase del Cubbtural d’Artesa de Segre. L’inici d’aquest projecte tan esperat s’ha retardat degut a la llarga negociació amb la companyia Fecsa-Endesa per treure la línia elèctrica que passava pel solar.
Actualment s’està rebaixant el terreny per construir-hi un
pàrquing subterrani per a 50 vehicles. Seguidament es faran els fonaments i l’estructura; i s’acabarà la primera fase amb els tancaments que seran prefabricats. Les obres les du a terme l’empresa Romà i els tancaments els fa Prefabricats Pujol. Està previst que el Cubbtural prengui forma el  mes de maig. Després s’haurà de fer la segona fase que consistirà en els acabats interiors i una tercera per l'equipament.
Inf de la Palanca